pulkrabi.1blog.cz - Registrace

Svým přístupem na „pulkrabi.1blog.cz“ (dále jen “my”, “naše”, “nás”, “pulkrabi.1blog.cz”, “https://pulkrabi.1blog.cz”), souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, neprodleně opusťte „pulkrabi.1blog.cz“, nevstupujte na něj a nepoužívejte jej. Vyhrazujeme si právo tyto podmínky kdykoliv změnit. Proto je rozumné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním „pulkrabi.1blog.cz“ s nimi souhlasíte.

Naše blogy a fóra beží na systému phpBB, což je řešení internetového fóra, které je vydané pod licencí „General Public License“ a které je možno stáhnout z www.phpbb.com. phpBB software pouze zprostředkovává internetové diskuze. Pro další informace o phpBB navštivte: http://www.phpbb.com/.

Zavazujete se nepřispívat na blog a fórum takovým materiálem, který by mohl porušovat platné zákony ve vaší zemi, zákony v zemi, kde sídlí „1blog.cz“, nebo platné mezinárodní právo. Tato činnost může vést k okamžitému a trvalému vykázání z blogu a fóra a/nebo upozornění vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP) na vaši činnost, pokud bude uznáno za nutné. IP adresy všech příspěvků jsou ukládány pro případné uplatnění těchto opatření. Souhlasíte s tím, že „pulkrabi.1blog.cz“ má právo odstranit, upravit, přesunout nebo uzamknout jakékoliv téma nebo příspěvek, pokud to bude považovat za nutné. Jako uživatel souhlasíte se všemi údaji uloženými v databázi. Přestože „pulkrabi.1blog.cz“ ani phpBB neposkytne tyto informace třetí straně nebo cizím osobám, nepřebírá „pulkrabi.1blog.cz“ ani phpBB zodpovědnost za jakýkoliv pokus o vniknutí do systému, který by mohl vést ke kompromitaci těchto dat.

GDPR